Rada Naukowa III Kongresu Politologii

prof. dr hab Janusz Adamowski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

prof. dr hab. Roman Bäcker – Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Tadeusz Bodio – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr Marceli Burdelski – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

prof. dr hab. Andrzej Chodubski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Ryszard Czarny – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab Erhard Cziomer – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Aniela Dylus – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Józef Fiszer – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Jan Iwanek – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

ks, prof. dr hab. Helmut Juros – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Mirosław Karwat – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska -Metryka

prof. dr hab. Kazimierz Kik – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Bogdan Koszel – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr Adam Marszałek – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Edward Olszewski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Krzysztof Pałecki – Przewodniczący Honorowy Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Marek Pietraś – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Rotfeld – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas – Zastępca Prezesa PTNP ds. międzynarodowych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

dr hab., prof. UAM Andrzej Stelmach – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Grażyna Ulicka – Przewodnicząca Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr hab., prof. UAM Tadeusz Wallas – I Zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr Anna Wierzchowska – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam K. Wojtaszczyk – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk