Organizatorzy

 

 

 

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab Bogdan Szlachta - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Politologii, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek - Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński - Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Adrian Tyszkiewicz - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ ds. ogólnych

dr Paweł Ścigaj - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ ds. dydaktycznych

dr Anna Jach - sekretarz III Kongresu Politologii, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UNiwersytetu Jagiellońskiego

dr Ewa Myślak - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Maciej Turek - Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Jakub Żurawski - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego