Zgłoszenia paneli

  1. Etap zgłaszania paneli otwartych został zakończony.
  2. Etap zgłaszania paneli zamkniętych został zakończony. Zgłaszanie paneli zamkniętych było możliwe do 30 marca br. za pośrednictwem sekretariatu III Kongresu Politologii na adres mailowy: kongrespolitologii@uj.edu.pl.
  3. Obsada panelu zamkniętego powinna być wskazana przez osobę zgłaszającą dany panel. Wskazanie uczestników panelu zamkniętego nie jest równoznaczne z ich rejestracją. Osoba zgłoszona przez moderatora/twórcę panelu musi osobno przejść procedurę rejestracyjną wskazując w niej tytuł panelu zamkniętego, do którego została zgłoszona.
  4. Decyzja o zakwalifikowaniu panelu dyskusyjnego otwartego lub zamkniętego do programu III Kongresu Politologii zostanie podjęta przez Komitet Organizacyjny w porozumieniu z osobą zgłaszającą panel po zakończeniu rejestracji uczestników, nie później niż do 15 czerwca 2015 r. (zmiana w związku z wydłużeniem terminu rejestracji uczestników).

 

Ważne informacje

Aby wziąć udział i zgłosić panel w III Kongresie Politologii należy dokonać zapisu online poprzez System Obsługi Konferencji.

W tym celu należy założyć swoje konto w Systemie, a następnie zarejestrować się i zgłosić swój panel:

 

Po założeniu konta możliwe jest wielokrotne logowanie się do niego w celu dokończenia zgłaszenia panelu (jeżeli nie dokonano tego jednocześnie z zakładaniem konta; prosimy pamietać o terminach!). Ponadto możliwa jest modyfikacja danych i informacji o uczestniku: