Podstawowe informacje

Uczestnictwo w III Kongresie Politologii wymaga spełnienia następujących warunków:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  2. Dokonanie opłaty kongresowej na konto wygenerowane przez system rejestracji.
  • [Uwaga zmiany!] Do 7 sierpnia 2015 (poprzedni termin: 15 lipca) opłata kongresowa wynosi 450 złotych (opłata standardowa). 
  • Po 7 sierpnia obowiązywać będzie wyższa opłata - 550 złotych (opłata późna).
  • Opłaty w ww. wysokości dotyczą także doktorantów/studentów studiów III stopnia).
  • Opłata obejmuje uczestnictwo w kongresie w dniach 22-24 września, w tym materiały informacyjne oraz promocyjne.
  • Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: kongrespolitologii@uj.edu.pl