Formy uczestnictwa w Kongresie

Udział w III Kongresie Politologii jest możliwy w trzech formach:

  • Uczestnik zgłaszający panel – osoba zgłaszająca panel dyskusyjny, panel musi liczyć minimum 5 osób z 3 ośrodków. Można zgłaszać panele zamknięte proponując ich obsadę, która następnie będzie zarejestrowana w trybie przewidzianym dla uczestników z referatem lub panele otwarte dla dowolnych uczestników.

  • Uczestnik z referatem – osoba zgłaszająca referat do panelu zamkniętego lub otwartego.

  • Uczestnik bez referatu – osoba uczestnicząca w Kongresie bez referatu.

Opłaty dla wszystkich uczestników są jednolite i wynoszą:

  • 450 złotych (uwaga zmiana! płatne do 7 sierpnia 2015 roku - opłata standardowa).
  • 550 złotych (uwaga zmiana! płatne po 7 sierpnia 2015 roku - opłata późna).
  • Opłaty w ww. wysokości dotyczą także doktorantów/studentów studiów III stopnia).
  • Opłata obejmuje uczestnictwo w kongresie w dniach 22-24 września, w tym materiały informacyjne oraz promocyjne.
  • Komitet Organizacyjny nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty rejestracyjnej.