III Kongres - film z wystąpieniem prof. dr hab. Andrzeja Zięby "Z historii nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim"

Szanowni Państwo, udostępniamy film z nagraniem wystąpienia prof. dr hab. Andrzeja Zięby "Z historii nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim".

Prof. dr hab. Andrzej Zięba – założyciel i kierownik Zakładu (1. października 2001 r.) a od 20. marca 2002 r. Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji o Profesorze na stronie Katedry Konstytucjonalizmu...

Link do materiału wideo